Edukacja

W skład naszej kadry wchodzą doświadczeni lektorzy, którzy potrafią uczyć języków obcych z pasją. Dzięki nowoczesnemu podejściu oraz profesjonalnym materiałom dydaktycznych gwarantujemy szybkie i efektywne opanowanie języka. Znamy mechanizmy uczenia się, dlatego pozwalamy kursantom na skuteczne przełamanie nieśmiałości. Analizowanie rzadko stosowanych struktur gramatycznych i leksykalnych pozostawiamy innym, kładąc nacisk na komunikatywność.

W ramach naszych kursów językowych kierujemy się następującymi zasadami:

- Cierpliwość – opanowanie nowych zagadnień wymaga czasu, więc pozwalamy kursantom rozwijać się w własnym tempie;

- Indywidualność – badamy potrzeby kursantów i dostosowujemy materiał do wymagań oraz wybranych zagadnień;

- Elastyczność – zamiast trzymać się sztywnych zasad, zajmujemy się odpowiednimi tematami w danych okolicznościach;

- Innowacyjność – wprowadzamy częste innowacje w celu uzyskania bardziej wydajnych i ciekawszych metod nauczania;

- Komunikatywność – uczymy kursantów skutecznej komunikacji i funkcjonowania w prawdziwym obcojęzycznym środowisku;

- Motywacja – potrafimy skutecznie zachęcać kursantów do nauki oraz nagradzać ich za wszelkie osiągnięcia.

W trakcie zajęć wykorzystujemy następujące pomoce naukowe:

- Gry i zabawy edukacyjne pomagające przyswoić wiedzę w przyjemny sposób;

- Autentyczne materiały pozwalające na ujrzenie języka w jego naturalnym kontekście: filmy, nagrania, fragmenty książek i artykułów prasowych, przedmioty związane z kulturą danego kraju;

- Profesjonalne podręczniki umożliwiające opanowanie umiejętności w wybranym zakresie: ogólnym, biznesowym i specjalistycznym;

- Kursy multimedialne zapewniające szlifowanie nabytej wiedzy oraz utrwalanie przyswojonych informacji.

Mamy doświadczenie we wszystkich grupach wiekowych o różnym stopniu zaawansowania. Oferujemy kursy zorientowane na odpowiednią tematykę np. pomoc w nadrobieniu materiału ze szkoły, rozwijanie dodatkowych umiejętności językowych i pasji, opanowanie konkretnych zdolności w celu rozszerzenia kontaktów biznesowych lub przygotowanie do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu. Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach, gdze przedstawią nam Państwo swoje oczekiwania, dzięki czemu będziemy mogli ułożyć odpowiedni ramowy plan nauczania oraz dopasować materiał do Państwa potrzeb.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram